HBB1-16

Do 18.01.2018 bis Di 23.01.2018

Datum Tag Klasse Pos Lehrer Fach Raum VLehrer Kürzel Mitteilung Info Art Bemerkung
18.01.2018 Do HBB1-16, HBE1-16 5. +SLP 2 (KT) DEK 018 SLP 2 erstellt KG GU / SE stellen Aufgaben
      6. +SLP 2 (KT) DEK 018 SLP 2 erstellt KG GU / SE stellen Aufgaben
    GTF1-16, GTF2-16, ITF1-16, HBB1-16, HBE1-16, HBM1-16 7. (SU) FHZ 602 erstellt KG Fällt aus
      7. (DS) RII 010 Fällt aus
      8. (SU) FHZ 602 erstellt KG Fällt aus
      8. (DS) RII 010 Fällt aus